BA4

BA5


BA4

Opmerking:

De werkgever zorgt voor een voldoende en aangepaste opleiding voor werknemers die werken aan of nabij elektrische installaties en ziet er op toe dat bij de verdeling van de taken, de betrokken personen de vereiste bekwaamheid hebben en instructies hebben ontvangen.

Enkel de werkgever kan een werknemer BA4-bevoegd verklaren!

Doelgroep:

(AREI art. 47 AREI - BA4 - gewaarschuwde personen)

Personen die:

  • Ofwel voldoende onderricht moeten zijn aangaande de elektrische risico's verbonden aan de aan hen toevertrouwde werkzaamheden.
  • Of die gedurende de ganse duur van de aan hen toevertrouwde werken onder constant toezicht staan van een gekwalificeerd persoon teneinde de aan elektriciteit verbonden risico's tot een minimum te beperken.

Duur:

1 dag

Kostprijs:

Per persoon: 145€

Groepsprijs: 800€

Download
BA4 - Programma fiche.pdf
Adobe Acrobat document 567.7 KB

Geplande open opleidingen

Momenteel zijn er geen BA4 opleidingen gepland


BA5

Opmerking:

De werkgever zorgt voor een voldoende en aangepaste opleiding voor werknemers die werken aan of nabij elektrische installaties en ziet er op toe dat bij de verdeling van de taken, de betrokken personen de vereiste bekwaamheid hebben en instructies hebben ontvangen.

Enkel de werkgever kan een werknemer BA5-bevoegd verklaren!

Doelgroep:

(AREI art. 47 en 266 - BA5 - gekwalificeerde personen)

Personen die door hun verworven kennis, via opleiding of ervaring, zelf in staat moeten zijn de risico's, gelinkt aan de uit te voeren werken, in te schatten en maatregelen te treffenom deze te vermijden of tot een minimum te beperken.

Duur:

1 dag

Kostprijs:

Per persoon: 145€

 

Groepsprijs: 800€

Download
BA5 - Programma fiche.pdf
Adobe Acrobat document 569.4 KB

Geplande open opleidingen

Er zijn geen opleidingen BA5 gepland