Detachering - Outsourcing

Safety - HR - Milieu

Res-Q

Eerste hulp bij het tijdelijk invullen van een personeels- of expertisetekort!

Q-Academy biedt goed opgeleide professionals voor de uitvoering van specifieke, gespecialiseerde opdrachten of

om uw team te versterken tijdens topperiodes of als vervanging van personeelsleden die tijdelijk onbeschikbaar zijn.

Wij vinden voor u de juiste persoon...

 

... op projectbasis, voor specifieke taken en opdrachten of voor een bepaalde periode.

... voor een brede waaier aan profielen waaronder: 

Preventieadviseurs niv 1 - 2 - 3 / Veiligheidsexperts / Milieucoördinatoren / HR-experten / VCA- en Qfor adviseurs / Lesgevers - Docenten

Uw voordeel

 • Tijdwinst
 • Professionele en ervaren medewerkers
 • Focus op uw kern-activiteit
 • 100% continuïteit van uw productie
 • Enkel gewerkte uren aangerekend
 • Kostenbesparend
 • Onmiddellijk de juiste persoon op de juiste plaats
 • Onmiddellijk rendement
 • 24u/24u en 7 Dagen op 7
 • Over heel Vlaanderen
 • Voor korte of lange opdrachten
 • Sociaal passief blijft behouden
 • Gedaan met frustratie naar werkverlet
 • Geen belangenvermenging

Voorbeeld taken

 • Uitvoeren dynamische risicoanalyse
 • Uitvoeren werkplekinspecties
 • Ontwikkelen aanwervingsbeleid
 • assessments
 • Begeleiden certificatie kwaliteitssystemen
 • Uitvoeren en bijhouden risico-inventarisaties
 • Opmaken en onderhouden van veiligheids- & gezondheidsplannen
 • Opmaken en onderhouden globaal preventie- & jaaractieplan
 • Opmaken en uitoefenen van bedrijfsnoodplannen en evacuaties
 • Versterken HR-dienst
 • ...

Outsourcing

 

Niet alleen taken maar ook volledige processen kunnen aan Q-Academy worden toevertrouwd.

Voorbeeld: Onderhoud VCA- en/of Qfor certificatie

Uw dossier wordt door Q-Academy in Q-Portal beheerd. Met een druk op de knop kan je de auditor het ganse dossier voorleggen.


Ervaring / Reviews

Partner

Q-Jobs

Partner Q-Jobs.